Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XL Sesję Rady Miejskiej dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 9.00

23-11-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zwołuję czterdziestą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 30 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury w Annopolu, ul. Radomska 26.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Annopol w 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  2. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol,
  5. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
  6. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  7. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  8. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  9. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  10. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  11. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis Przewodnicząca Rady Zenobia Jarmuła

 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
Powrót