Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w dniu 28.09.2021 r. o godz. 9.00

27-09-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),zwołuję trzydziestą siódmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury w Annopolu, ul. Radomska 26.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  2. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol,
  3. zmieniająca  uchwałę Nr VI/38/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Annopol na rok szkolny 2021/2022,
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  7. przyjęcia  projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Annopol” i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 5. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2021 roku - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny 2020/2021.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis Przewodnicząca rady Zenobia Jarmuła 

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Powrót