Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXVIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXVIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

20-12-2016

Dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2016r. o godz. 9:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu.

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę

 

Dwudziestą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 2016r. o godz. 9ºº w Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r,
  5. Interpelacje i zapytania radnych,
  6. Wolne wnioski i informacje,
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Protokół z obrad XXVII sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

 

Po zakończeniu sesji odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                             Zbigniew Pniewski 

Powrót