Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

05-12-2016

Sesja odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

Dwudziestą siódmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2024r.

7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok:

  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu
       uchwały budżetowej,

  c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,

  d) przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz ewentualnych
       autopoprawek do projektu budżetu,

  e) dyskusja nad projektem budżetu,

  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.

9. Interpelacje i zapytania radnych,

10. Wolne wnioski i informacje,

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z obrad XXVI sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

Przewodniczący Rady
 Zbigniew Pniewski 

 

Zaproszenie na XXVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [339.49 KB]
Powrót