Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej Annopol

10-06-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 900 w hali sportowej PSP w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Annopol za 2020 rok:
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Annopol za 2020 rok:
  1. informacja o stanie mienia, 
  2. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Annopol w 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  4. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2020 r., 
  5. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za  2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jaruła
Powrót