Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzydziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol

21-05-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zwołuję trzydziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 9:00 na hali sportowej PSP w Annopolu, ul. T. Kościuszki 22.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  3. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  4. ustalenia zasad i wydatków sprawienia pogrzebu realizowanego przez Gminę Annopol.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2020 rok,
  2. z realizacji w 2020 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024,
  3. ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Annopol za 2020 rok,
  4. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła

Powrót