Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol

18-02-2021

trzydziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 9:00 na hali sportowej PSP w Annopolu, ul. T. Kościuszki 22.

 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dwudziestej dziewiątej i trzydziestej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (lokal użytkowy przy ul. Leśnej 1, pow. 48 m2),
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (lokal użytkowy przy ul. Leśnej 1, pow. 10,20 m2),
  6.  przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Annopol.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Podpis: Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

Powrót