Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dwudziestą szósta sesję Rady Miejskiej Annopol

23-09-2020

30 września 2020 r. o godz. 9:00 w hali sportowej PSP w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 
 
z w o ł u j ę
 
dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 września
2020 r. o godz. 900 w hali sportowej PSP w Annopolu.
 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  2. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  3. uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu,
  4. nabycia nieruchomości gruntowej,
  5. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol, (chodnik w Świeciechowie Dużym)
  6. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol, (chodnik w Opoce Dużej)
  7. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol. (chodnik w Kosinie)
  8. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Annopola.
 5. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2020 roku - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

 Podpis Przewodniczący Rady

Powrót