Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Odnawialne Źródła Energii

Zdjęcie grupowe uczestników

Relacja - Odnawialne Źródła Energii - spotkanie informacyjne

26-02-2016

W dniu 25 lutego 2016r. w Centrum Kultury w Annopolu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami miasta i gminy Annopol, deklarującym udział w projekcie „Zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol” – II etap.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Zebranych na wstępie przywitał Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński, a spotkanie prowadził Pan Bogusław Szpyt z firmy KADM Solutions z Tarnobrzegu.

Przedmiotem spotkania  było zapoznanie uczestników z dostępnymi w projekcie rodzajami Odnawialnych Źródeł Energii, ich zalet i wad, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Podczas spotkania istniała również możliwość  zadawania pytań dotyczących OZE.

Gmina Annopol przystępuje do przygotowania wniosku o dofinansowanie powyższego projektu,  ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Annopol.


Przypominamy o terminowym złożeniu dokumentów  aplikacyjnych do wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu, ul. Rynek 1, 23-235 Annopol (pok. nr 2 ) w terminie od 26 lutego 2016r. do 4 marca 2016r.  (osobiście – decyduje data wpływu).

Pobierz ankiety 

Powrót