Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Odnawialne Źródła Energii

Panele fotowoltaiczne

KOLEKTORY SŁONECZNE - SPOTKANIE INFORMACJE

19-02-2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne w dniu 25.02.2016r
 

Szanowni Państwo,

Gmina Annopol informuje, że przystępuje do przygotowania projektu pn. „Zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol”, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Annopol.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85%.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji kolektorów słonecznych. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu, ul. Rynek 1, 23-235 Annopol (pok. nr 2 ) w terminie od 26 lutego 2016r. do 4 marca 2016r.  (osobiście – decyduje data wpływu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • Annopol, Centrum Kultury, ul. Radomska  w dniu 25.02.2016r. godz. 10.00 (I tura) mieszkańcy sołectw:

    Borów, Janiszów, Zabełcze, Kosin, Anielin, Sucha Wólka, Grabówka, Zastocze, Świeciechów, Bliskowice, Popów, Baraki, Natalin, Kopiec

  • Annopol, Centrum Kultury, ul. Radomska  w dniu 25.02.2016r. godz. 12.00 (II tura) mieszkańcy sołectw:
    Annopol, Opoka, Opoczka, Jakubowice, Dąbrowa, Huta, Wymysłów, Stary Rachów, Nowy Rachów.
Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich zalet i wad, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie przewidywane jest do 15 marca 2016 r. Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Annopol.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie.

                                                                                                               Burmistrz Annopola
                                                                                                                Wiesław Liwiński
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE - OZE 2014-2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.12 KB]

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI - OZE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [404.07 KB]

OŚWIADCZENIE - KRYTERIA REKRUTACJI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [402.74 KB]

Powrót