Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Odnawialne Źródła Energii

Zdjęcie Artykułu

FOTOWOLTAIKA, SOLARY I PIECE NA BIOMASĘ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ANNOPOL

22-04-2020

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów w ramach konkursu RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, które zostały wybrane do dofinansowania.

Spośród złożonych 210 wniosków, dofinansowanie otrzymało 86 projektów. Gmina Annopol za projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Annopol” otrzymała maksymalną liczbę 100 punktów.
 
 
W powiecie kraśnickim Gmina Annopol uzyskała największe dofinansowanie spośród gmin biorących udział w konkursie w wysokości 3 177 361,75 zł.
 
Wartość ogólna projektu wynosi 4 550 846,40 zł.
 
Zakres projektu obejmuje m.in. zakup i montaż:
  • kotłów na biomasę (opalanych pelletem) w ilości 58 sztuk,
  • kolektorów słonecznych w ilości 101 zestawów,
  • instalacji fotowoltaicznych w ilości 144 zestawów.
 
Termin realizacji 2021 rok.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202. 
 
Logo
Powrót