Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY ANNOPOL”

30-12-2019

W listopadzie b.r. zakończono odbiory robót projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Annopol” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Annopol, polegająca na obniżeniu zapotrzebowania na energię o 67,31%.
        
Celami szczegółowymi są: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków, zmniejszenie zużycia energii do przygotowywania c.w.u., wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej i produkcji energii elektrycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne.
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia redukcji CO2 do atmosfery oraz innych gazów cieplarnianych.
Zakres projektu obejmował prace branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
        
Zakres zrealizowanego projektu obejmował termomodernizację:
  • Budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu (wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji solarnej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych),
  • Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie (wymiana instalacji c.o., wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych)
  • Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie (wymiana instalacji c.o., wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych),
  • Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszowie (wymiana instalacji c.o., wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych),
  • Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Opoce Dużej (wymiana instalacji c.o., wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych).
Całkowita wartość projektu wynosi 2 257 621,46zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią wartość 1 621 436,20zł, natomiast dofinansowanie projektu 1 378 220,71zł.
 
logo
Powrót