Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Panele Fotowoltaiczne na dachu

KOLEKTORY SŁONECZNE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

12-02-2015

Burmistrz Annopola informuje, że Gmina Annopol otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Annopol".

Mając na uwadze bardzo krótki czas przygotowania i realizacji inwestycji prosimy osoby, które złożyły deklaracje w 2012 roku, o przybycie na spotkanie 19 lutego (czwartek) 2015r. do Centrum Kultury w Annopolu w celu weryfikacji danych oraz podpisania umowy na realizację projektu.

- godz. 9.00-11.00 miejscowości: Borów, Janiszów, Zabełcze, Kosin, Anielin, Sucha Wólka, Grabówka, Zastocze, Świeciechów, Bliskowice, Popów, Baraki, Natalin, Kopiec

- godz. 11.00-13.00 miejscowości: Annopol, Opoka, Opoczka, Jakubowice, Dąbrowa, Huta, Wymysłów, Stary Rachów, Nowy Rachów.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:
- dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będą montowane kolektory słoneczne (akt własności lub wypis z rejestru gruntów prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku).
Uwaga! W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele podpisują umowę.

Wzór umowy będzie dostępny na stronie internetowej: www.annopol.eurzad.eu oraz
w Urzędzie Miejskim w Annopolu pok. 15. tel. 15 8613063
Ostateczny termin podpisania umowy: 27 lutego 2015 roku.

Szacunkowa wartość udziału mieszkańców w projekcie wyniesie ok. 2 000zł - 3 000zł. (kwota ulegnie zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego) i jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących w budynku.

W ciągu 14 dni od podpisania umowy mieszkaniec zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Annopolu 92 8717 1051 2011 1100 0824 0007 kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Pozostałą należność należy uregulować po podpisaniu przez Gminę Annopol umowy z wykonawcą instalacji solarnych jednak nie później niż do 15 maja 2015 roku.

Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy bądź też brak wpłaty w wysokości 1 000zł. skutkować będzie rezygnacją z udziału w projekcie.

loga kolektory

Powrót