Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Logo Rodzina 500+

PROGRAM RODZINA 500 +

21-06-2016

Burmistrz Annopola informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.poz.196) na podstawie wniosku złożonego w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +), świadczenie to przysługuje 
od 1 kwietnia br. Ustalenie i wypłata tego świadczenia następuje w terminie 
3 miesięcy  licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W Gminie Annopol  realizacją świadczeń zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie od 1 kwietnia br. do 15 czerwca br. OPS przyjął 691 wniosków. Na dzień dzisiejszy tj. 20 czerwca br. rozpatrzono  536 wniosków i wydano decyzje, 17 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie, ponieważ członkowie rodzin przebywają za granicą. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania. Wydanie decyzji nie oznacza automatycznej wypłaty świadczenia.

Gmina nie może realizować wypłat z własnego budżetu. Wypłata świadczeń 500+  następuje z dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej gminom za pośrednictwem wojewody. W maju br., na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w wysokości 345.000 zł., które zostały niezwłocznie wypłacone dla 186 wnioskodawców - świadczenia otrzymało 344 dzieci za okres
kwiecień i maj.

W dniu 7 czerwca br. złożono zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń  na kwotę 1.327.000 zł. Pieniądze wpłynęły na konto Gminy Annopol dopiero 20 czerwca br. Ta sytuacja spowodowała, że osoby posiadające decyzję nie otrzymały należnych  świadczeń 500+.

Aktualnie OPS przygotowuje listy wypłat. Otrzymana dotacja pozwoli wypłacić świadczenia za okres kwiecień - czerwiec br. osobom, które złożyły wnioski w kwietniu i maju oraz otrzymały decyzję.

PROGRAM RODZINA 500 +, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [408.46 KB]

Powrót