Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie grupowe uczestników

Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Annopolu

25-04-2016

W dniu 24.04.2016 r. obradował Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Annopolu, w którym udział wzięło 32 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych OSP i goście zaproszeni w osobach:

dh. Tadeusz Wojtak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku, brygadier Piotr Wojtan – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Zbigniew Pniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu, dh. Stefan Stachula – Członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego, Roman Wiśniewski – Zastępca Burmistrza Annopola.


Na zjeździe podsumowano pięcioletnią działalność, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, zatwierdzono skład nowego zarządu, wybrano komisję rewizyjną i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego.

W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Annopolu weszli następujący druhowie:

 

1

Wiesław Kołczewski

Prezes

Annopol

2

Paweł Szymula

V-ce Prezes

Annopol

3

Marian Szustakowski

Komendant

Sucha Wólka

4

Julita Domagała

Skarbnik

Kosin

5

Dorota Trela

Sekretarz

Sucha Wólka

6

Grzegorz Wójcik

Członek

Borów

7

Alfred Kaczor

Członek

Bliskowice

8

Dawid Kapica

Członek

Grabówka

9

Jan Maj

Członek

Popów

10

Michał Bernat

Członek

Natalin

11

Marian Rybak

Członek

Janiszów

12

Henryk Pawłowski

Członek

Opoka

13

Czesław Kowal

Członek

Nowy Rachów

14

Zbigniew Stępień

Członek

Dąbrowa

15

Tomasz Woźniak

Członek

Świeciechów

16

Jan Leśniak

Członek

Świeciechów

17

Jan Iskra

Członek

Bliskowice

18

Paweł Borowski

Członek

Annopol

 Na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Jednostka OSP

1

Hieronim Mazurek

Przewodniczący

Popów

2

Andrzej Bednarek

V-ce Przewodniczący

Annopol

3

Paweł Judziński

Sekretarz

Opoka

4

Jerzy Sobka

Członek

Natalin

5

Krystian Giezek

Członek

Bliskowice

 

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali wybrani:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka OSP

1

Julita Domagała

Kosin

2

Hieronim Mazurek

Popów

3

Tomasz Woźniak

Świeciechów

4

Andrzej Bednarek

Annopol

5

Alfred Kaczor

Bliskowice

 

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Annopolu delegował do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 

1. Wiesława Kołczewskiego

2. Pawła Szymulę

3. Dorotę Trelę

4. Mariana Szustakowskiego

 

Powrót