Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

13-04-2016

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Burmistrz Annopola zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

 
o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

Jednocześnie informuję, że w skład komisji konkursowej nie może wejść osoba reprezentująca organizację biorącą udział w konkursie.

Osoby chętne do pracy w komisji konkursowej proszone są o złożenie zgłoszenia osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu do dnia 18.04.2016r.


Ogłoszenie o zaproszeniu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [226.75 KB]

Powrót