Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

UMOWY Z WYKONAWCAMI PROJEKTU „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY ANNOPOL” PODPISANE

08-08-2019

W dniu 31 lipca nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Annopol” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Annopol, w tym:
  • Budynek Urzędu Miejskiego w Annopolu,
  • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie,
  • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie,
  • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszowie,
  • Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Opoce Dużej.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 257 621,46zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią wartość 1 621 436,20 zł.
 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 378 220,71 zł.
 
W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podzielonego na części: budowlana, sanitarną i elektryczną w poszczególnych budynkach, wyłoniono wykonawców poszczególnych części postepowania.
 
Umowę podpisano z czterema firmami:
  1. „PABAX” Krzysztof Bajdas z Jastkowic.
  2. „HYDRAULIK USŁUGI WOD-KAN i CO, Grzegorz Reguła z Dzikowic.
  3. EkoEnergia Polska Sp. z o.o. z Kielc.
  4. Firma Remontowo Budowlana „REMONTEX” Grzegorz Sobutka z Kraśnika.
Wartość podpisanych umów wynosi 2 352 971,83zł.
 
Termin rzeczowej realizacji poszczególnych części zamówienia do dnia 15 października 2019 r.
 
Powrót