Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol

28-06-2019

Rekrutacja do projektu KLUB SENIORA W GMINIE ANNOPOL

Tytuł projektu: ,,Nadal Młodzi”-Klub Seniora w gminie Annopol
Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Cel projektu: Poprawa dostępności i jakości Usług społecznych dla 50 osób (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) w
tym 5 uczestników projektu z niepełnosprawnością, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek,
stan zdrowia/niepełnosprawność wymagających opieki w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego z terenu gminy Annopol poprzez utworzenie
klubu Seniora oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów.

Realizacja projektu: 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Planowane efekty:
1. Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów. 
2. Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych.
3. Wsparcie terapeutyczne i prawne  osób 60+.
4. Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do oferty kulturalnej.
5. Podniesienie kompetencji ICT osób starszych.
6. Integracja międzypokoleniowa.

Wartość projektu: 529 355,00 PLN.

Wartości  dofinansowania projektu z UE: 476 419,50 PLN

 

Plakat projekt Annopol

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [64.95 KB]

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol FORMULARZ REKRUTACYJNY, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [65.30 KB]

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [66.38 KB]

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [61.11 KB]

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „NADAL MŁODZI” – Klub Seniora w gminie Annopol O Ś W I A D C Z E N I E, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [60.84 KB]

Powrót