Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Kampania wyborcza do „ Sejmu Dzieci i Młodzieży”

09-04-2019

Dagmara Kapica i Bartosz Siebielec z gimnazjum w Annopolu kandydują do „Sejmu Dzieci i Młodzieży”, który będzie obradował w siedzibie parlamentu w Warszawie w dniu 1 czerwca 2019 r. W tym specjalnym posiedzeniu wezmą udział uczniowie z całej Polski.

Uczestnictwo w sesji będzie dla nich możliwe wtedy, gdy zostaną wyłonieni w wyniku konkursu na najlepiej zrealizowany projekt. Temat XXV sesji „Sejmu Dzieci i Młodzieży” to: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji.”

Zadaniem kandydatów jest stworzenie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera oraz upowszechnienie wiedzy o tej postaci wśród społeczności lokalnej. Projekt będzie ujęty w formie pisemnego sprawozdania, fotografii i krótkiego filmu wyborczego obrazującego podjęte działania.

Dagmara i Bartosz wybrali Tadeusza Żenczykowskiego, najmłodszego posła na Sejm II RP, harcerza, członka Związku Strzeleckiego, przywódcę Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, prawnika, publicystę, działacza politycznego, żołnierza Armii Krajowej, zastępcę dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Uwzględniając jego aktywność poselską i zaangażowanie na rzecz Polski, postanowili iść jego śladami. Działania promocyjne skierowali do społeczności lokalnej w celu upamiętnienia zasług dla ojczyzny tego bohatera. Wpatrując się w postać i losy T. Żenczykowskiego, uczniowie organizowali spotkania, prelekcje z harcerzami Publicznej Szkoły Podstawowej Grabówce, delegacją Oddziału Związku Strzeleckiego w Annopolu, uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie, pracownikami zakładu pracy –„FAMET” w Annopolu, pracownikami wszystkich państwowych instytucji, placówek funkcjonujących na terenie naszego miasta, sklepów, punktów usługowych. Sylwetkę Żenczykowskiego zaprezentowali także wiernym  parafii pod wezwaniem św. Joachima i Anny w Annopolu oraz członkom organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym (Stowarzyszenie Mieszkańców  Gminy Annopol „Szansa”, Klub Seniora, Stowarzyszenie Kobiet  Aktywnych w Bliskowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Annopolu). Uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Chcąc dotrzeć do każdej grupy zawodowej, społecznej, spotykali się z przedstawicielami władz na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Organizowali wizyty wyborcze, rozdawali  ulotki informacyjne, rozwieszali plakaty. Zorganizowali wiec wyborczy w dzień targowy na ulicach Annopola, a także podjęli współpracę z gazetą powiatową „Goniec”. Tadeusz Żenczykowski w swojej kampanii wyborczej starał się dotrzeć do każdego obywatela indywidualnie, dlatego Dagmara i Bartosz dla wyborców przygotowali broszurę dostarczaną za pośrednictwem poczty.

Podczas działań projektowych gimnazjaliści zdobyli wielu sprzymierzeńców, którzy poparli ich kandydaturę do „Sejmu Dzieci i Młodzieży”, m.in. Starostę Powiatu Kraśnickiego Krzysztofa Starucha, Wicestarostę Kraśnickiego Karola Rychlewskiego, członka zarządu Powiatu w Kraśniku Tomasza Mularczyka, burmistrza Miasta i Gminy Annopol Mirosława Gazdę, zastępcę burmistrza Józefa Paćkowskiego, radnych naszej gminy oraz księdza kanonika Krzysztofa Krzemińskiego z parafii Annopol. Największym zwolennikiem ich kandydatury i podjętych działań okazał się Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski. Ich działania poparli także dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a także radni Sejmiku Wojewódzkiego p. Krzysztof Bojarski i p. Marek Kos.

O swoich poczynaniach kandydaci informowali na bieżąco społeczność na Facebooku. Przygotowali fanpage bohatera. Warto dodać, że młodzi annopolanie spotkali się też z panią Agatą Zalewską,  redaktorem audycji Aktualności Radia Lublin. Udzielili jej krótkiego wywiadu, w którym przedstawili swojego bohatera i podjęte działania rozpowszechniające wiedzę o T. Żenczykowskim. Pełna podziwu dla ich postawy była też Redaktor Naczelna Polskiego Radia Lublin p. Małgorzata Piasecka.

Uczniowie odwiedzili też Nadleśnictwo Gościeradów, gdzie za zgodą nadleśniczego p. Janusza Paska   przeprowadzili wśród pracowników kampanię promującą wiedzę na temat swojego bohatera. Na ręce pani dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Annopolu p. Agnieszki Matwiej wystosowali pismo z prośbą o zakup książek autorstwa Tadeusza Żenczykowskiego.

Mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele powiatu i województwa bardzo przychylnie odnieśli się do działań uczniów, życząc im sukcesu. Niejednokrotnie służyli swoją pomocą.

Zaangażowanie w propagowanie wiedzy o bohaterze z czasów II wojny światowej wśród środowiska lokalnego to przykład świadomej i skutecznej edukacji obywatelskiej.

Wyniki rekrutacji do „Sejmu Dzieci i Młodzieży” poznamy 30 kwietnia.

Trzymamy kciuki za Dagmarę i Bartosza!
  

Powrót