Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Z ławy szkolnej do poselskiej

25-03-2019

„Sejm Dzieci i Młodzieży” to projekt Kancelarii Sejmu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu, demokracji parlamentarnej, a także aktywizacja młodzieży na rzecz społeczności lokalnej.

 
Młodzi kandydaci, żeby wziąć udział w posiedzeniu Sejmu, odbywającym się tradycyjnie 1 czerwca, zobowiązani są podjąć szereg działań. Realizując projekt w sposób trwały, muszą upamiętnić losy i działalność wybranego posła sprawującego mandat poselski w latach 1918 – 1939, a także działającego podczas II wojny światowej dla dobra ojczyzny. W ramach XXV edycji sesji „Sejmu Dzieci i Młodzieży” kandydaci Dagmara Kapica i Bartosz Siebielec, uczniowie 3 klasy gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu, podjęli działania zmierzające do sporządzenia biogramu posła Tadeusza Żenczykowskiego, prawnika, działacza politycznego, publicysty, żołnierza Armii Krajowej.
 
Uwzględniając jego aktywność poselską i zaangażowanie na rzecz Polski, kandydaci do „Sejmu Dzieci i Młodzieży” postanowili iść jego śladami. Planowane działania promocyjne skierowali do społeczności lokalnej w celu upamiętnienia zasług dla ojczyzny tego bohatera. Wpatrując się w postać i losy T. Żenczkowskiwgo, uczniowie organizują spotkania z harcerzami, Oddziałem Związku Strzeleckiego, uczniami szkół gminy Annopol, pracownikami zakładów pracy, instytucji, wiernymi parafii pod wezwaniem św. Joachima i Anny w Annopolu, członkami organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym (Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol ”Szansa”, Klub Seniora, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bliskowicach). Uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych , gdzie przybliżyli sylwetkę T. Żenczykowskiego. Chcąc dotrzeć do każdej grupy zawodowej, społecznej, spotykają się z przedstawicielami władz na szczeblu gminy i powiatu, organizują wizyty wyborcze, rozdają ulotki informacyjne, rozwieszają plakaty. Rozpropagowując informacje o projekcie, zorganizowali wiec wyborczy na ulicach Annopola, a także podjęli współpracę z lokalną gazetą.
 
Tadeusz Żenczykowski w swojej kampanii wyborczej starał się dotrzeć do każdego obywatela indywidualnie, dlatego Dagmara i Bartosz dla wyborców przygotowali broszurę dostarczaną mieszkańcom gminy Annopol za pośrednictwem poczty. Podczas dotychczasowych działań zdobyli wielu sprzymierzeńców, którzy poparli ich kandydaturę do Sejmu Dzieci i Młodzieży, m.in. Starostę Powiatu Kraśnickiego Krzysztofa Starucha, Wicestarostę Kraśnickiego Karola Rychlewskiego, członka zarządu Powiatu w Kraśniku Tomasza Mularczyka, a także burmistrza Miasta i Gminy Annopol Mirosława Gazdę, zastępcę burmistrza Józefa Paćkowskiego i radnych naszej gminy oraz księdza kanonika Krzysztofa Krzemińskiego z parafii Annopol.
 
Praca opisująca podjęte działania zostanie przedstawiona komisji rekrutacyjnej „Sejmu Dzieci i Młodzieży”, a znajdą się w niej pisemne sprawozdania, fotografie i krótki film. O swoich działaniach młodzi informują na bieżąco społeczność na Facebooku. W przygotowaniu jest fanpage bohatera. Przed nimi jeszcze tydzień intensywnej pracy. Kalendarz jest wypełniony licznymi spotkaniami, które trzeba pogodzić z codzienną nauką i przygotowaniami do egzaminu gimnazjalnego.
 
Mamy nadzieję, że postać Tadeusza Żenczykowskiego, która za życia weszła do historii naszego kraju, dzięki tym działaniom na zawsze zostanie w pamięci regionalnej społeczności, a Dagmara i Bartosz 1 czerwca zasiądą w ławach poselskich.
 
Tadeusz Żenczykowski - prawnik, działacz polityczny, publicysta, żołnierz Armii Krajowej. Od 1922r. członka Związku Strzeleckiego, jednego z przywódców Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej (1928). Od listopada 1938 r. najmłodszego posła na Sejm V kadencji z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego. Był sekretarzem, a także zastępcą przewodniczącego komisji budżetowej, pracy, regulaminowej, spraw zagranicznych oraz zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy w 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”. Był organizatorem i przewodniczącym konspiracyjnego Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR). Od 1940r. pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Kierował „Akcją N” - propaganda dywersyjna w języku niemieckim. Od 1943r. był kierownikiem Podwydziału „Antyk” zajmującego się propagandą antysowiecką. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, pełniąc funkcję szefa Wydziału Propagandy AK. W okresie okupacji niemieckiej był również kierownikiem Wydziału „R” oraz Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej „Rój” - przygotowującego propagandę powstańczą. W czasie powstania używał pseudonimu „Kania” oraz „Kowalik”. Podczas działalności w Wydziale „R” używał również pseudonimu „Krawczyk”. Korzystał także z przybranego nazwiska Tadeusz Zawadzki. 15 września 1944 r. rozkazem Komendanta Sił Zbrojnych Żenczykowskiego awansowano do stopnia kapitana. Po upadku powstania znalazł się w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu został redaktorem konspiracyjnego pisma antykomunistycznego „Głos Wolności”. W listopadzie 1945 r. opuścił Polskę. Na emigracji prowadził działalność polityczną i publicystyczną. W latach 1954–1975 był redaktorem, następnie zastępcą dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (RWE). Przez wiele lat współpracował z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza”. Autora wielu prac historycznych. Był odznaczony: Orderem Orła Białego, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Medalem Polonia Mater Nostra Est.
 
 
Powrót