Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ANNOPOL

01-10-2015

We wrześniu zakończono opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach projektu pn. „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Annopol wraz niezbędnymi elementami".

Projekt został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zakres projektu obejmował następujące elementy: opracowanie dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanie komputerowej bazy danych (inwentaryzacja emisji CO2), przeprowadzenie szkoleń pracowników, informację i promocję, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wartość projektu po przetargu wynosi 24 500,00 zł w tym dofinansowanie 20 825,00 zł. Posiadanie przez Gminę tego strategicznego dokumentu jest konieczne przy aplikowaniu o środki unijne
z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i dotyczy on wszelkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza dwutlenkiem węgla. Plan ten określa zadania w różnych obszarach, badając np. zużycie różnego rodzaju energii cieplnej, gazowej czy elektrycznej, wykorzystywanej na terenie gminy.

Powrót