Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

REALIZACJA PROJEKTU MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE ANNOPOL

01-10-2015

Gmina Annopol jest w trakcie realizacji projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Annopol", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 - Energia przyjazna środowisku. Projekt zakłada montaż instalacji solarnych na 604 obiektach, w tym: 7 budynków użyteczności publicznej i 597 budynkach mieszkalnych.

W ramach przedsięwzięcia montowane są 4 typy instalacji solarnych dla użytkowników prywatnych różniących się między sobą mocą i wydajnością. Typy instalacji dobrane zostały ze względu na ilość mieszkańców / użytkowników budynku na których mają być zainstalowane.
W zakres projektu wchodzi również promocja projektu, nadzór inwestorski, utworzenie portalu internetowego, systemu pomiaru i monitoringu.
Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Annopol wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej, obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy (spadek emisji CO2), poprawę bezpieczeństwa energetycznego (dywersyfikacja źródeł energii, eliminacja dotychczasowych, niskoefektywnych urządzeń wytwarzania energii), rozwój nowoczesnego społeczeństwa wykorzystującego najnowsze technologie, wpływającego na sytuację społeczno-gospodarczą, ekonomiczną regionu, kraju, realizującego w związku
z tym założenia polityki spójności UE, poprawę wizerunku gminy promującej nowoczesne rozwiązania technologiczne, mające zastosowanie w gospodarce (produkcja energii cieplnej dzięki energii słonecznej), -propagowanie idei wykorzystywania energii odnawialnej w służbie ochrony środowiska (zrównoważony ekorozwój).
Jest to największa z realizowanych dotychczas przez Gminę Annopol inwestycji. Wartość projektu wynosi 8 217 194,88 zł, w tym dofinansowanie 5 783 261,75zł.

Powrót