Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Podziękowania

05-07-2010

Powódź, której doświadczyli mieszkańcy naszej Gminy w maju i czerwcu br. spowodowała wiele zniszczeń. W okresie tym wszystkie działania skierowane były na zabezpieczaniu terenów zagrożonych a w dalszej kolejności na usuwaniu skutków powodzi.

Czas ten pokazał również, że nie zostaliśmy z naszymi problemami sami.
 W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy bezpośrednio walczyli o umacnianie wałów przeciwpowodziowych w Janiszowie i Zabełczu. Dzisiaj wiemy, że ten trud nie poszedł na marne. Dziękujemy za pomoc w niesieniu bezpośredniej pomocy mieszkańcom, których domostwa i gospodarstwa zostały zagrożone lub zalane w Popowie, Bliskowicach, Świeciechowie Dużym, Świeciechowie Poduchownym, Kosinie.
Dziękuję:
1.      Wojewódzkiemu i Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2.      Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3.      Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, w Łęcznej, w Janowie Lubelskim, w Biłgoraju, w Zamościu, w Szczebrzeszynie, w Krasnymstawie, w Lublinie.
4.      Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku oraz innym Komendom z terenu województwa lubelskiego.
5.      Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa.
6.      Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działającym w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym oraz pozostałym jednostkom z terenu gminy Annopol, powiatu kraśnickiego, województwa lubelskiego.
7.      Funkcjonariuszom Straży Granicznej,
8.      Jednostkom Wojskowym z Chełma i Wesołej.
9.      Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
10.  Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „Energopol S.A” w Katowicach
11.  Ks kanonikowi Bogdanowi Kudelskiemu
12.  Mieszkańcom Gminy Annopol


 Pragniemy podziękować Wszystkim Ofiarodawcom za dar serca, dzięki któremu osoby poszkodowane w wyniku powodzi otrzymały niezbędną pomoc. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc, sympatię i wsparcie finansowe. Tą drogą chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas wsparli, w tych trudnych dla nas dniach
Za  wsparcie finansowe dziękuję:
1.      Związkowi Miast Nadwiślańskich
2.      Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Modliborzyc
3.      Radnym i sołtysom z Gminy Trzydnik Duży
4.      Sołectwom Gminy Gościeradów
5.      Radnym Rady Miejskiej w Annopolu
6.      Radnym Powiatu Kraśnickiego
7.      Gminie Trzydnik Duży
8.      Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych  z Opatowa
9.      Firmie Remondis
10.  Mieszkańcom Gościeradowa Ukazowego
11.  Mieszkańcom Zakrzówka
12.  Barbarze Mileszczyk –Wójtowicz z Kraśnika
13.  Janinie i Marianowi Surmie z Wólki Gościeradowskiej
14.  Władysławowi Słowikowskiemu ze Szczecinka
15.  Małgorzacie Ignatowicz
16.  Markowi Piaseckiemu z Liśnika Dużego
17.  Henryce Buda z Trzydnika Dużego
18.  Alicji Maruszewskiej z Annopola

 

Za pomoc rzeczową składamy podziękowanie następującym firmom,  instytucjom  i osobom prywatnym :
1.      Firmie An-Valdi  z Annopola
2.      Firmie Annex  z Annopola
3.      Firmie Artykuły Przemysłowe Radosław Koczy z Lublina
4.      Agencji Rezerw Materiałowych z Warszawy
5.      Bankowi Żywności w Lublinie
6.      Caritas  Archidiecezji Lubelskiej
7.      Duszpasterstwu Akademickiemu UMCS w Lublinie Księdzu Pawłowi Bartoszewskiemu
8.      Firmie „Emir” Iwona Pyzik Tomasz Pyzik z Kraśnika
9.      Fabryce Łożysk Tocznych z Kraśnika
10.  Gminie Gościeradów
11.  Gminie Kraśnik
12.  Gminie Ożarów
13.  Gminie Trzydnik Duży
14.  Gminie Wilkołaz
15.  Gminie Dzierzkowice
16.  Gminie Szastarka
17.  Gminie Urzędów
18.  Grzegorzowi Grządzielowi Konsultantowi Regionalnemu PPWOW-PIS
19.  Jednostkom wojskowym z Torunia, Elbląga , Łodzi i Wrocławia
20.  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku
21.  Komunalnemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lublina i Lubartowa
22.  Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu
23.  NZOZ Medica z Łodzi
24.  OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych w Warszawie
25.  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – odział Biłgoraj, Lublin, Zamość
26.  Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie
27.  Przedsiębiorstwu Cholewianka z Kazimierza Dolnego
28.  Panu Posłowi Jarosławowi Stawiarskiemu
29.  Radiu Lublin
30.  Pani Marii Rozmus
31.  Firmie Skok Stefczyka z Warszawy
32.  Stowarzyszeniu „Pogodne Życie” w Puławach
33.  Szkole Społecznej w Kraśniku
34.  Urzędowi Skarbowemu w Kraśniku
35.  Wiosce Dziecięcej SOS w Kraśniku
36.  Firmie Vision Film z Warszawy
37.  Przemysławowi Woźnickiemu z Olsztyna
38.  Zespołowi Szkół Nr 1 w Kraśniku
39.  Zespołowi Szkół Nr 2  w Kraśniku


Dziękujemy wszystkim tym, którzy nie znaleźli się na tej liście a okazali dyskretnie gest pomocy poszkodowanym, wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy brali udział  w różnorakich zbiórkach.
Dziękujemy dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych z Gminy Annopol, którzy aktywnie włączyli się w akcję. 
Pomoc, którą Państwo zaoferowali jest bezcenna dla wszystkich mieszkańców, którzy doświadczyli  różnorakich strat w wyniku powodzi.
 Dzięki niej łatwiej  jest przejść przez ten trudny okres z wiarą, że ktoś o nas pamięta i nie szczędzi dobroci.

Powrót