Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne

12-07-2010

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2010 r.) rodziny, które zostały dotknięte skutkami powodzi uprawnione są do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego tzw. zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Zasiłek mogą otrzymać osoby, które spełniają następujące warunki:
- dzieci realizują w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczęszczają w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,  (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – szkoła zawodowa, liceum, technikum)
- rodziny, zostały zakwalifikowane do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6.000 zł, w związku z powodzią w maju i czerwcu  2010 r.


Zasiłek powodziowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość wynosi 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia. Otrzymane świadczenie pieniężne może zostać przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Zasiłek powodziowy będzie wypłacany przez Burmistrza Annopola.
Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa  Burmistrz Annopola wypłaca niezwłocznie należne świadczenie rodzicom dziecka, ucznia (rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) lub pełnoletniemu  uczniowi.
Otrzymanie „zasiłku powodziowego” nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

Powrót