Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Długopis na kartce papieru

Komunikat

14-07-2010

Burmistrz Annopola, w oparciu o przesłane informacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku zawiadamia, że istnieje możliwość organizacji robót publicznych przez urząd gminy, w ramach których przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi mogą być zatrudnione poszkodowane osoby fizyczne, które:

- osobiście i na własny  rachunek  prowadzą działalność  w zakresie  produkcji  rolnej, w  pozostającym  w ich posiadaniu  gospodarstwie rolnym obejmującym  obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe  lub

- prowadzące dział specjalny  produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach  o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- oraz ich małżonkowie i pełnoletni domownicy.
Maksymalny okres zatrudnienia  w ramach ww robót publicznych  wynosi do 12 –stu miesięcy, ale nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2011.
Osoby  zatrudnione  przy wykonywaniu robót publicznych mogą podlegać nadal ubezpieczeniu  społecznemu rolników jeżeli złożą w KRUS-ie oświadczenie o  kontynuowaniu ubezpieczenia  społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
Warunkiem skierowania do robót publicznych  jest fakt  zalania na skutek  powodzi co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego  produkcji rolnej albo strat na skutek powodzi w hodowli  prowadzonej w dziale  specjalnym wyniosła powyżej 30% hodowlanych zwierząt.
Osoby  zainteresowane  odbywaniem prac  w ramach robót  publicznych   proszone są o pilne zgłaszanie się do czwartku do godz. 12.00 do Urzędu Miejskiego, pok. Nr 14 z:
1.      Oświadczeniem o chęci podjęcia pracy,
2.      Dokumentami potwierdzającymi   podleganie ubezpieczeniu  społecznemu KRUS
Po  ustaleniu  liczy  osób zainteresowanych i  spełniających wymogi ustawowe Urząd Miejski  wystąpi do Powiatowego Urzędu Pracy  w Kraśniku z wnioskiem o organizację robót publicznych.
Informacje można uzyskać:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej  tel. 15/8613407 lub 8613404
- w Urzędzie Miejski w Annopolu  tel. 15/ 8613063, 8613061, 8613541 wew. 20 lub13

Powrót