Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolinie Świeciechowskiej

01-02-2012

W dniu 31. 01. 2012r. w Urzędzie Miejskim w Annopolu odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez Burmistrza w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p. n. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 -8+180".

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z Dyrektorem ds. inwestycji Andrzejem Pichlą, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Gazda, Za-ca Burmistrza Roman Wiśniewski oraz radni i sołtysi nadwiślańskich sołectw.
Po przedyskutowaniu planowego zakresu rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki
Wisły na w/w odcinku ustalono między innymi:
1.    Ze względu na bardzo dużą ilość działek przewidzianych do nabycia na cele budowlane, tj. około  810 działek, proponuje się rozbudowę wału przeciwpowodziowego po trasie istniejącej z jej korektą od strony międzywala, dla ograniczenia wykupu ilości działek od strony zawala.
2.    Proponuje się podział zadania na 4 niezależne obiekty realizacyjne:

  • Obiekt 1; Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 -1+975, tj. na długości 1,975 km, wykonanie ławy przywałowej z przystosowaniem korony dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi.
  • Obiekt 2; Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 1+975 - 3+608, tj. na długości 1,633 km, wykonanie ławy przywałowej z przystosowaniem korony dla celów komunikacyjnych wraz z budowlami wałowymi.
  • Obiekt 3; Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 3+608 - 5+005,tj. na długości 1,397 km, wykonanie ławy wraz z budowlami wałowymi.
  • Obiekt 4; Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 5+005 - 8+180, tj. na długości 3,175 km, wykonanie ławy przywałowej wraz z budowlami wałowymi.

3.    W związku uszkodzeniem i zniszczeniem w korycie rzeki Wisły przez powódź budowli regulacyjnych (ostróg, opasek) po konsultacji z wykonawcą dokumentacji na rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Dolinie Święciechowskiej, WZM i UW w Lublinie wystąpi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o ich odbudowę lub remont.
4.    Na wniosek zainteresowanych użytkowników rozważyć lokalizację schodów wałowych po jednych w każdej miejscowości.
5.    Do wykonania rozbudowy wałów przeciwpowodziowych należy rozważyć miejsce poboru mas ziemnych.
6.    Zaproponowano drogi zewnętrze dojazdowe do wału wraz z rozważeniem wykonania placu manewrowego.

Powrót