Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Otwarta książka

Stypendia Burmistrza rozdane

01-12-2010

Prawie setka młodych mieszkańców miasta i gminy Annopol otrzymała stypendia burmistrza za dokonania w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Wręczenie tych wyróżnień miało miejsce 27 listopada w Centrum Kultury w Annopolu.

Stypendium burmistrza to ze strony samorządu zachęta do inwestowania w siebie, do rozwijania swoich pasji. "Wiedzy i umiejętności  nie otrzymuje się w spadku, ale na sukces trzeba ciężko zapracować. Zrobiliście ku temu pierwsze kroki, ale mamy nadzieje, że nie będziecie poprzestawali na tym, co już zostało osiągnięte"- mówił burmistrz Wiesław Liwiński do tegorocznych stypendystów.

Specjalne podziękowania ze strony władz miasta popłynęły także w stronę rodziców, nauczycieli i wychowawców, bez których wsparcia o wielu sukcesach z pewnością nie mogło być mowy.

W dziedzinie kultury stypendia przyznane zostały tym uczniom, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę  z zachowania i są laureatami krajowej lub wojewódzkiej imprezy artystycznej, kwalifikują się na przeglądy i konkursy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim lub mogą pochwalić się osiągnięciami na szczeblu powiatowym. Kryteria te spełniło w tym roku aż 48 osób.

Na stypendium sportowe mogli liczyć uczniowie, którzy uzyskali średnią ocenę na poziomie co najmniej 3.2, dobrą ocenę z zachowania, cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujących przepisów sportowych. Musieli także osiągnąć wyniki kwalifikacyjne co najmniej do 5 miejsca w ogólnopolskich rankingach lub uczestniczyć w zawodach wojewódzkich lub rejonowych.

Z kolei stypendium Burmistrza Annopola w dziedzinie nauki może uzyskać uczeń, który ma średnią ocen szkolnych co najmniej 5,0 wzorową ocenę z zachowania oraz posiada osiągnięcia w  konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczebli rejonowym, powiatowym lub wyżej.  Tym razem stypendystów w tej dziedzinie było tylko trzech.      

W tym roku na stypendia Burmistrza  łącznie zostało przeznaczone 12 130,00 zł.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Stypendyści w dziedzinie kultury

Niemczycka Jagoda, Jabłońska Magdalena, Stępień Agata, Koniarczyk Karolina, Babieracka Karolina, Trębacz Joanna, Targos Marta, Bąk Monika, Grys Joanna, Wieczorek Marzena, Pulnicka Aleksandra, Gogół Karolina, Lipiec Pamela, Więcek Natalia, Jakubczak Dominika, Uba Camilla, Uba Jessica, Kowal Maksymilian, Zielińska Dominika, Dąbrowska Katarzyna, Barszcz Kamil, Korda Aleksandra, Barszcz Klaudia, Buława Agata, Dziak Zuzanna, Leśniak Karolina, Korda Maja, Grzesik Magdalena, Szwed Agata, Kawiecka Angelika, Gąsior Jacek, Jarosz Marcin, Koniecka Patrycja, Ufniarz Natalia, Jagiełło Kinga, Targosińska Ewelina, Kisiel Anna, Iwańska Natalia, Badura Magdalena, Maruszewska Angelika, Iwańska Patrycja, Dusza Olga, Mochol Aleksandra, Wojtaszek Aleksandra, Grzesik Adrian, Grzesik Gabriel, Woźniak Łukasz, Wilczyński Stanisław

 

Stypendyści w dziedzinie nauki:

Iga Kuś, Kamil Domagała, Julia Szymanek

 

Stypendyści w dziedzinie sportu:

Kulpa Beata, Przybyś Renata, Iwańska Patrycja, Maruszewska Angelika, Ścibura Emilia, Mrozińska Emilia, Badura Magdalena, Gil Katarzyna, Pulnicka Aleksandra, Grzebyk Damian, Maruszewski Patryk, Chałupczak Łukasz, Kwiatkowski Patryk, Szwajka Mateusz, Grzesik Krzysztof, Brzozowski  Marcin, Dolecki Sebastian, Grzesik Rafał, Szot Błażej, Wasiluk Bartosz, Leśniak Agata, Henzler Weronika, Dziak Zuzanna, Ul Martyna, Leśniak Karolina, Grzesik Dominika, Kowal Gabriela, Janiszewski Henryk, Kułaga Karol, Stępień Konrad, Potępa Karol, Szynkowski Karol, Kuśmierz Rafał, Olszówka Adrian, Kowal Adam,Buława Adrian, Dąbrowski Piotr, Boroń Jakub, Kosiński Sebastian, Kosiński Damian, Ziętek Krzysztof, Buława Agata, Biżek Bartosz

Powrót