Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Annopolu

02-12-2010

30 listopada b.r., na pierwszej sesji zebrała się nowo wybrana Rada Miejska Annopola.

Rada Miasta Annopol liczy 15 radnych. W pierwszym posiedzeniu udział wzięli wszyscy radni. Obrady zgodnie z tradycją, prowadził przewodniczący senior, czyli najstarszy radny. Zaszczyt przewodniczenia inauguracyjnej sesji przypadł  Panu  Ryszardowi Gaździe. Przed przystąpieniem do ślubowania radnych, po wprowadzeni sztandaru gminy, poproszono Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Zbigniewa Pniewskiego o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Rady Miejskiej. Pan Zbigniew Pniewski w oparciu o protokół Miejskiej Komisji Wyborczej przedstawił nowych radnych a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze radnych i złożył gratulacje, życząc powodzenia i pomyślności w wykonywaniu mandatu radnego.  Następnie przewodniczący obrad odczytał tekst ślubowania i przystąpił do przyjmowania ślubowania od radnych. Wyczytywani przez najmłodszego wiekiem radnego, Pana Dawida Rybaka radni, potwierdził osobno akt ślubowania słowem „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Wszyscy radni złożyli ślubowanie następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego rady miejskiej i dwóch Wiceprzewodniczących.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej został Pan Ryszard Gazda, natomiast Wiceprzewodniczącymi Panowie Stanisław Małek i Marek Kolerski.

 

Skład Rady Miejskiej VI  Kadencji:

-Bownik Andrzej

-Dąbrowski Wiesław

-Ćwik Danuta

-Duda Eugeniusz

-Gazda Ryszard

-Jaskowska Lucyna

-Kolerski Marek

-Kowal Czesław

-Libor Paweł

-Małek Stanisław

-Mochol Bogdan

-Pałyga Janusz

-Romański Zdzisław

-Rybak Dawid

-Świeboda Marek

Powrót