Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Annopola

10-12-2010

9 grudnia br. był jednym z ważniejszych dni dla mieszkańców miasta i gminy Annopol. To właśnie podczas II Sesji Rady Miejskiej Annopola, Wiesław Liwiński został uroczyście zaprzysiężony na Burmistrza Annopola.

Uroczysta sesja odbyła się w Annopolskim Centrum  Kultury, gdzie w obecności radnych rady miejskiej oraz radnych powiatowych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz licznie przybyłych zaproszonych gości odbyło się uroczyste ślubowanie.

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Annopol. Tak mi dopomóż Bóg".
Tymi to słowami ślubowania Wiesław Liwiński rozpoczął  kolejną, drugą kadencję pracy na stanowisku Burmistrza Annopola.
Po złożeniu ślubowania zostały złożone gratulacje burmistrzowi elektowi  przez Przewodniczącego Rady, Radnych, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz zaproszonych gości.
            Po przyjęciu gratulacji Pan Burmistrz podziękował za złożone gratulacje oraz  za okazane zaufanie. Przedstawił również plany, jakie zamierza zrealizować w następnych  latach urzędowania. Są to m.in. dokończenie rozpoczętych inwestycji: budowa budynku wielofunkcyjnego w Annopolu, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Jakubowice, Kopiec, Świeciechów Poduchowny-Lasek, modernizacje stadionu sportowego w Annopolu, budowa kanalizacji. Niecierpiąca zwłoki jest również budowa sieci wodociągowej z przyłączami w  Świeciechowie Dużym oraz doprowadzenie do powstania Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw .
            Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że zarówno on jak i radni, których większość pozostała z poprzedniej rady,  są bogatsi  o doświadczenia z ubiegłej kadencji, co miejmy nadzieję przełoży się na wyniki w najbliższych czterech latach.
            W dalszej część obrad powołano Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz podjęto uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania i ustalania składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
Komisja Rewizyjna powoływana jest w celu  kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych  oraz jednostek pomocniczych gminy.
            Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy należą sprawy związane  m.in.z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy, planowaniem przestrzennym i budownictwem, utrzymaniem dróg, mostów i obiektów gminnych, organizacją ruchu drogowego, gospodarką komunalną i mieszkaniową, zaopatrzeniem gminy w wodę, energię elektryczną i cieplną.
            Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych należą sprawy związane m.in.  z funkcjonowaniem placówek oświatowych i wychowawczych, wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem placówek kultury oraz obiektów sportowych, upowszechnianiem kultury, sztuki i czytelnictwa, bezpieczeństwem publicznym na terenie miasta i gminy, współpracą z organizacjami pozarządowymi.   Poniżej przedstawiono powołane składy poszczególnych komisji:
Poniżej przedstawiono składy poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna:
1. Dąbrowski Wiesław           -Przewodniczący
2. Kowal Czesław                  -Członek
3.Mochol Bogdan                  -Członek
4.Libor Paweł                         -Członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy:
1. Bownik Andrzej                 -Przewodniczący
2. Duda Eugeniusz                 -Członek
3.Małek Stanisław                  -Członek
4.Romański Zdzisław             -Członek
5.Pałyga Janusz                      -Członek
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
1. Jaskowska Lucyna            -Przewodniczący
2. Ćwik Danuta                      -Członek
3.Kolerski Marek                   -Członek
4.Rybak Dawid                      -Członek
5.Świeboda Marek                 -Członek

Powrót