Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej

25-01-2011

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu, odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Annopolu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu budżetu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,

e) dyskusja nad projektem budżetu,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza

7. Podjecie uchwał w sprawie:

a) w sprawie przyznania Burmistrzowi Annopola dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Suchej Wólce,

d) w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zofipolu,

e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Popowie,

f) w sprawie wspólnej realizacji w Województwie Lubelskim zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej Nr 854 Annopol-Kosin-Gorzyce w miejscowości Borów",

g) w sprawie wspólnej realizacji w Województwie Lubelskim zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej Nr 854 Annopol-Kosin-Gorzyce w miejscowości Opoka",

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2709 w miejscowości Wymysłów"

8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2011,

9.Wolne wnioski i informacje,

10. Zamknięcie.

 

Powrót