Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

PROMESA NA INWESTYCJE POWODZIOWE

15-03-2012

W dniu 14 marca 2012r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Stanisław Rakoczy i Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, wręczyli promesy dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, którzy realizują zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

37 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego otrzymało wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 27,06 mln zł, na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze publicznej w wyniku skutków klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją.
Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński odebrał z rąk ministra promesy na ogólną kwotę
150 000
zł. Dotacja zostanie przeznaczona na:
-„Remonty mostu na rzece Sannie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kosin działka nr 1374",
-„Remont drogi gminnej w Popowie, działka nr 253 na długości od km 0+150 do 0+450".
Inwestycje zostaną sfinansowane w 100% ze środków rządowych.Powrót