Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

INWESTYCJE POWODZIOWE DOFINANSOWANE…

18-02-2011

W dniu 17 lutego 2011r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Minister MSWiA Jerzy Miller, wręczył promesy dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, którzy realizują zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

53 jednostki samorządu terytorialnego z Lubelszczyzny, m.in. Gmina Annopol otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa na kwotę 20,88 mln zł. Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy to dotacja celowa na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze publicznej w wyniku skutków klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych.

            Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński odebrał z rąk ministra promesy na ogólną kwotę472 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na „Zabezpieczenie przed erozją wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w Świeciechowie Poduchownym" oraz na remonty dróg gminnych. Warunkiem uzyskania dotacji było złożenie odpowiedniego wniosku, zaopiniowanego przez wojewodę oraz zadeklarowanie własnego udziału finansowego w wysokości co najmniej 20 procent wartości realizowanych zadań. Warunek powyższy nie dotyczy jednostek, które ucierpiały w trakcie powodzi w dolinie rzeki Wisły w maju i czerwcu 2010 r. - tutaj dotacja pokrywa 100% wartości zadań. Złożenie wniosku było poprzedzone potwierdzeniem przez stosowną komisję wojewody zaistniałych strat lub potrzeby ratowania wąwozu.

            Podczas uroczystego wręczania obecne były: wojewoda Genowefa Tokarska oraz wicewojewoda Henryka Strojnowska.

Powrót