Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Strażacy podczas gaszenia samochodu

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Annopolu.

08-03-2011

W dniu 06.03.2011r. w Centrum Kultury odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Annopolu, w którym udział wzięło 35 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP i zaproszeni goście.

Obecnością swą zaszczycili: dh. Tadeusz Wojtak -Starosta Kraśnicki i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku, Pan Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola, Pan Ryszard Gazda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu.

 Goście wypowiedzieli wiele ciepłych słów i podziękowań dla strażaków, którzy na co dzień zmagają się z niebezpieczeństwem dla ratowania życia i mienia ludzkiego.

Zjazd podsumował działalność w okresie ostatnich pięciu lat, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi, zatwierdził skład nowego zarządu, wybrał komisję rewizyjną i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego.

W skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Annopolu wchodzą następujący druhowie: (Prezydium Zarządu zaznaczone tłustym drukiem)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Jednostka OSP

1

Wiesław Kołczewski

Prezes

Annopol

2

Marian Szustakowski

V-ce Prezes

Sucha Wólka

3

Grzegorz Targos

Komendant

Annopol

4

Czesław Kowal

Skarbnik

Nowy Rachów

5

Dorota Trela

Sekretarz

Sucha Wólka

6

Grzegorz Wójcik

Członek

Borów

7

Alfred Kaczor

Członek

Bliskowice

8

Paweł Kądziela

Członek

Grabówka

9

Jan Maj

Członek

Popów

10

Robert Wąsik

Członek

Natalin

11

Marian Rybak

Członek

Janiszów

12

Henryk Pawłowski

Członek

Opoka

13

Wiesław Gil

Członek

Kosin

14

Zbigniew Stępień

Członek

Dąbrowa

15

Tomasz Wożniak

Członek

Świeciechów

16

Tadeusz Jarzyna

Członek

Świeciechów

17

Jan Iskra

Członek

Bliskowice

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Jednostka OSP

1

Zenon Gil

Przewodniczący

Świeciechów

2

Wiesław Gurdziel

V-ce Przewodniczący

Opoka

3

Hieronim Mazurek

Sekretarz

Popów

4

Andrzej Bednarek

Członek

Annopol

5

Krystian Giezek

Członek

Bliskowice

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali wybrani:

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka OSP

1

Tadeusz Jarzyna

Świeciechów

2

Marian Szustakowski

Sucha Wólka

3

Jan Iskra

Bliskowice

4

Czesław Kowal

Nowy Rachów

5

Dorota Trela

Sucha Wólka

6

Grzegorz Wójcik

Borów

7

Alfred Kaczor

Bliskowice

8

Paweł Kądziela

Grabówka

9

Jan Maj

Popów

10

Robert Wąsik

Natalin

11

Marian Rybak

Janiszów

12

Henryk Pawłowski

Opoka

13

Wiesław Gil

Kosin

14

Zbigniew Stępień

Dąbrowa

15

Tomasz Wożniak

Świeciechów

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd delegował do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

1.Wiesława Kołczewskiego
2.Grzegorza Targosa

Powrót