Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zaproszenie na V sesję

16-03-2011

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 23 marca 2011 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu, odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Annopolu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z  IV  sesji Rady Miejskiej,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
   b) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Annopol na rok 2012 środków   stanowiących fundusz sołecki,  
   c) odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
   d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół na ternie gminy Annopol       prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
   e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
   f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
   g) przystąpienia Gminy Annopol do partnerskiego projektu „Od Aktywności do sukcesu-aktywizacja kobiet z terenu Gminy Annopol", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
   h)  przystąpienia Gminy Annopol do partnerskiego projektu „Aktywizacja kluczem do sukcesu", realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie       7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków       Europejskiego Funduszu Społecznego,
6.  Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na        poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7.  Zapoznanie ze sprawozdaniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów        Alkoholowych za 2010 rok, oraz Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania       Problemów Narkomanii z terenu gminy Annopol za 2010 rok,
 8. Wolne wnioski i informacje,
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Powrót