Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie wyboru Rady Osiedla Annopol I

18-03-2011

Zgodnie z § 12 ust. 1 i § 18 Statutu Osiedla Annopol I , stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/64/2003r. Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 28 kwietnia 2003r, zwołuję ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Annopol I celem wyboru Rady Osiedla Annopol I

Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury w Annopolu w dniu 27 marca 2011r. o godz. 1500 .

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku frekwencji do odbycia zebrania w I terminie, zebranie w II terminie odbędzie się w dniu 27 marca 2011r o godz. 1530 .

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad,
      a) wybór przewodniczącego obrad,   
2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Osiedla Annopol I z działalności Rady Osiedla,   
3. Wybór Rady Osiedla Annopol I:
       a) zgłaszanie kandydatów,
       b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
       c) przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników,    
4. Dyskusja w sprawach różnych.

Powrót