Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zakreślone zdania w książce

Zapisy do Przedszkola na rok 2011/2012

29-03-2011

Przedszkole w Annopolu ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3 -6 lat na rok szkolny 2011/2012

  • Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  • Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola zawarte są w Regulaminie Rekrutacji Przedszkola w Annopolu
  • W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc, jakimi dysponuje przedszkole, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje dyrektor Przedszkola. Skład komisji rekrutacyjnej określa statut przedszkola.
  • Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia
  • Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola

Data

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń - rejestr

01.04. - 30.04.2011 r.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych

04.05. - 06.05.2011 r.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych - strona internetowa przedszkola,

tablica ogłoszeń w budynku przedszkola ul. Leśna 2

10.05.2011 r.

Powrót