Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Słońce i chmura

Pierwszy dzień wiosny na wałach

23-03-2012

Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski, wspólnie z Marszałkiem Województwa lubelskiego Krzysztofem Hetmanem 21 marca dokonali wiosennego przeglądu infrastruktury przeciwpowodziowej na Lubelszczyźnie.

W przeglądzie  udział wzięli również pracownicy LUW i podległego marszałkowi województwa Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  oraz przedstawiciele nadwiślańskich samorządów, które najbardziej ucierpiały w czasie  powodzi roku 2010.
Ocenę stanu zabezpieczenia Lubelszczyzny przed powodzią władze województwa rozpoczęły od wizyty w nowooddanym magazynie przeciwpowodziowym w Annopolu. Następnie zostały zwizytowane wyremontowane wały w dolinie Janiszowskiej i Świeciechowskiej. Władze pozytywnie oceniły wykonane prace na terenie naszej gminy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Burmistrz Annopola Wiesław Liwiński przedstawił dalsze potrzeby naszej gminy w w/w infrastrukturze oraz zwrócił uwagę na tereny międzywala gdzie podnoszące się koryta rzek oraz zbędne drzewa i krzewy blokują swobodny przepływ wody powodując jej spiętrzenia a w konsekwencji lokalne podtopienia. Bardzo ważną dla nas informacja jest to iż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych   w Lublinie ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Świeciechowskiej w km 0+000-8+180. Planowane zakończenie wykonania zamówienia to 30.11.2012.

Powrót