Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wybory w osiedlach i sołectwach zakończone

08-04-2011

W lutym i marcu 2011r. przeprowadzone zostały wybory organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Annopol.

Wybory w osiedlach Annopol I i Annopol II nie przyniosły zmian na stanowisku Przewodniczących:  ponownie pan Józef Paćkowski przewodniczy Zarządowi Osiedla Annopol I, a pan Bogusław Olszówka jest przewodniczącym Rady Osiedla Annopol II.
W 24 sołectwach wynik wyborów na funkcję sołtysa są następujące.
Zaufanie swoich mieszkańców na następną kadencję otrzymali:

1. Iskra Jan - Bliskowice
2. Sękala Witold - Borów
3. Wilkos Józef - Grabówka
4. Kancik Wiesław - Grabówka Ukazowa
5. Stachula Marian - Huta
6. Maziarz Ryszard - Kosin
7. Maziarz Mariola - Opoczka
8. Gałat Józef - Opoka
9. Targos Tadeusz - Nowy Rachów
10. Liponoga Kazimierz - Świeciechów Poduchowny
11. Krowisz Krzysztof - Zabełcze

 Nowe osoby to: 

1. Śpiewak Anna - Anielin
2. Spyra Jolanta - Baraki
3. Kuś Mariusz - Dąbrowa
4. Otwinowski Jerzy - Jakubowice
5. Rybak Marian - Janiszów
6. Cyran Henryk - Kopiec
7. Wojewoda Ewelina - Natalin
8. Burek Tomasz - Popów
9. Koniarczyk Renata - Stary Rachów
10. Sobolewska Janina - Sucha Wólka
11. Kołtun Czesława - Świeciechów Duży
12. Iracka - Burek Bogumiła - Wymysłów
13. Pałyga Waldemar - Zastocze

Współczesny sołtys, oprócz tzw. zacięcia społecznikowskiego musi dysponować także wiedzą służącą wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem tej funkcji. W bieżącej pracy sołtysa funkcję doradczą pełni rada sołecka. 

Do zadań sołtysa w szczególności należy:

a) przygotowanie i zwoływanie zebrań wiejskich
b) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego
c) gospodarowanie majątkiem sołectwa
d) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz
e) organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie
f) przekazywanie Burmistrzowi w ustawowym terminie uchwalonego wniosku zawierającego przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Wierzymy, iż mieszkańcy wybrali dobrych przedstawicieli swoich miejscowości i będą ich wspierać w pracy na rzecz swojego sołectwa.

Powrót