Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Róża w zeszycie

50 lat minęło ...

26-03-2012

W dniu 22 marca 2012 r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu obchodził jubileusz 50- lecia istnienia szkoły.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p. Jan Łopata - Poseł na sejm RP, p. Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, p. Janusz Malinowski - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Władze Powiatu Kraśnicki reprezentowali: p. Tadeusz Wojtak- Starosta Kraśnicki, p. Stefan Stachula - członek Zarządu Powiatu, p.Wiesław Kołczewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Andrzej Tybulczuk- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku, p. Zbigniew Leziak - Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu.
W obchodach wzięli również udział p. Wiesław Liwiński - Burmistrz Annopola i p. Ryszard Gazda - Przewodniczący Rady Miasta w Annopolu. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się także: radni Powiatu Kraśnickiego i Rady Miejskiej w Annopolu, dyrektorzy i przedstawiciele placówek kultury, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji, straży pożarnej z Kraśnika i Annopola, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Kraśnickiego, przedstawiciele 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, rodzice.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, młodzież i rodzice przeszli do budynku szkoły i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową z wizerunkiem Jana Pawła II - patrona szkoły.
Zebranych, w sali gimnastycznej, gości powitała p. Elżbieta Gąsiorowska - dyrektor Zespołu oraz przedstawiła aktualną sytuację szkoły oraz plany na przyszłość. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Stanisława Wojewodę, „Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi..." ukazująca przeszłość szkoły, jej sukcesy w kolejnych dziesięcioleciach. Te impresje z przeszłości zainspirowały zaproszonych gości do wystąpień, w których dzielili się przemyśleniami, refleksjami związanymi z historią szkoły i jej dniem dzisiejszym.

Podczas jubileuszu nastąpiło uroczyste przekazanie p. Dyrektor porozumienia zawartego między szkołą a 3 Sandomierskim Batalionem Radiotechnicznym, na mocy którego jednostka wojskowa obejmie patronatem klasę mundurową planowaną od nowego roku szkolnego.

Uroczystość pięćdziesięciolecia szkoły uświetnił występ młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w montażu poetycko-muzycznym pt. "Pamiętając o przeszłości-myślcie o przyszłości". Dodatkową atrakcją był występ finalistki II edycji programu telewizyjnego MUST BE THE MUSIC -Natalii Zozuli.

Po części oficjalnej i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zaproszeni goście dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej i zwiedzali wystawę poświęconą historii szkoły.

Powrót