Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Sad

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

02-05-2012

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe [zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2008 Nr 46, poz. 272 z późn. zm.)] w tym:

SADZONKI MALIN

mogą być sprzedawane, zbywane, wprowadzane do obrotu lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1. podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania oraz prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim siewnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora,

2. zostały poddane kontroli w zakresie wytwarzania materiału szkółkarskiego siewnego oraz zostały poddane kontroli zdrowotności,

3. zostały przed wyprowadzeniem z miejsca produkcji zaopatrzone w paszporty roślin wystawione przez wojewódzkiego inspektora.

Obrót - oznacza oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału siewnego (szkółkarskiego) lub inny sposób dysponowania tym materiałem.

Kto:

1. wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe (w tym sadzonkami malin) bez wpisu do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie sankcyjnej w wysokości 2 270 zł [art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)],

2. prowadzi obrót materiałem siewnym niezgodnie z warunkami określonymi w art. 57 ust. 1, 1a , 3 i 4 oraz w art. 57a ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.), jest obwiązany do wniesienia na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania prowadzącego obrót, opłaty sankcyjnej stanowiącej 300 % kwoty należnej za sprzedany lub dostarczony materiał siewny.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać siedzibach komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie województwa - adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.piorin.gov.pl/lublin oraz pod numerem telefonu 81 744 73 64

Powrót