Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Krowa

Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie na rynkach rolnych

26-02-2016

Informacja w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny. Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016 r.  do dnia 18 marca 2016 r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.

 
Wniosek o udzielenie wsparcia jest dostępny na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl. oraz w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie.

Wsparcie udzielane jest na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Udzielone wsparcie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji odbywa się na wniosek producenta mleka lub producenta wieprzowiny w terminie do dnia 18 czerwca 2016 r. 

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016r., zgodnie z art. 1 ust.1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).
Wniosek należy przesłać przesyłką listowną lub złożyć osobiście w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3  20-610 Lublin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00 oraz na stronie internetowej Agencji.

Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie na rynkach rolnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [339.01 KB]
Powrót