Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wybory ławników

15-06-2011

Uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 109, poz. 627/ oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia / Dz. U. Nr 121, poz. 693 / podajemy informację dotyczącą wyboru oraz wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatów na ławników.

Poniżej podajemy do pobrania wzory dokumentów niezbędnych do zgłaszania kandydatów na ławników.

Pliki do pobrania:

 


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tel. (81) 53 50 701 ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 LUBLIN

Powrót