Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

KOLEJNY PROJEKT GMINY ANNOPOL Z UNIJNYM DOFINANSOWANIEM

08-10-2018

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Annopol dotyczący dofinansowania realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol”.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowie,
  • Urząd Miejski w Annopolu.

Dotyczy on m.in. wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, montaż instalacji PV i kolektorów słonecznych.
Wartość zadania szacuje się na 2 257 621,46zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 1 378 220,71zł. Realizacja w 2019 roku.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Powrót