Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego w Gminie Annopol

26-07-2011

Ruszyły w północnej części naszej gminy prace geologiczno-poszukiwawcze, wykonywane na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska dla firmy Chevron Polska Exploration and Production Sp. z o.o. na rozpoznanie i poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego.

W Starostwie w dniu 8.07.2011 r odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Geofizyki Toruń Sp. z o.o.- wykonawca prac sejsmicznych, oraz przedstawiciele samorządów, na terenie których będą realizowane prace.

Rozmowy dotyczyły specyfiki prowadzonych prac, ich wpływu na otoczenie i środowisko.

Pracownicy Geofizyki Toruń zaprezentowali nowoczesne metody badań, które dodatkowo pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy regionu. Prace będą prowadzone pod kątem rozpoznania stref gazonośnych i głębokości ich zalegania. Interpretacja wyników tych prac pozwoli na wyznaczenie wstępnej lokalizacji otworów poszukiwawczych w celu udokumentowania zasobów złóż gazu łupkowego.

Badania będą wykonywane za pomocą wibratorów generujących  kontrolowane mikrodrgania sejsmiczne tzw. wibrosejsów, bez użycia materiałów wybuchowych, w sposób ograniczający do maximum ujemne wpływy na otaczające środowisko.  Ze względu na rozmiary i specyfikę pracy wymagającą nieustannego przemieszczania są one zamontowane na specjalnie skonstruowanych pojazdach. Grupa badawcza składa się z czterech, pięciu takich pojazdów  poruszających się jeden za drugim. W trakcie badania pojazdy zatrzymują się w tzw. punktach wzbudzania, opuszczane są specjalne płyty, za pomocą których fale sejsmiczne są przekazywane do podłoża i przez 16 sekund wywoływane są drgania wędrujące w głąb ziemi. Drgania te są bezpieczne dla ludzi i zwierząt.  Wzbudzona fala, przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników zwanych geofonami. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badania USG. Wiedza ta przede wszystkim pozwala na odkrywanie bogactw naturalnych i jest niezbędna dla podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z eksploatacją. Pozostałości po wykonanych pracach będą usuwane przez firmę badawczą. Wykonawcy badań są zobligowani do zachowania odpowiedniej odległości prowadzenia wzbudzania fali sejsmicznej od różnego typu obiektów. Prace na obszarach chronionych będą prowadzone w zakresie i przy użyciu metod zaakceptowanych przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska. Wejście w teren musi być dokonane zgodnie z prawem, na podstawie stosownych dokumentów i uzgodnień z właścicielami gruntu. Firma powiadamia o zamiarze prowadzenia badań wójtów, burmistrzów, następnie uzyskuje zgody na wejście w teren z: GDDKiA, regionalną dyrekcją lasów państwowych, nadleśnictwami i leśnictwami, Agencją Nieruchomości Rolnych jak również z prywatnymi właścicielami gruntów, którym będą składane oferty porozumienia. Oferta ta określa sposób rozliczania ewentualnych szkód powstałych na skutek prowadzonych prac badawczych. Aby uzyskać wiarygodne informacje o potencjale regionu zgromadzonym pod powierzchnią ziemi bardzo ważna jest dobra współpraca z lokalną ludnością. Ze względu na duży zakres prac nieodzowne będzie zatrudnianie miejscowych pracowników, dając wsparcie dla lokalnego rynku pracy.

Poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego w Gminie Annopol

Powrót