Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego dziecka

03-08-2011

Gmina Annopol od 1 lipca b.r rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego dziecka" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w siedmiu szkołach podstawowych, dla których gmina jest organem prowadzącym tj: szkoła podstawowa w Annopolu, Dąbrowie, Grabówce, Janiszowie, Kosinie, Opoce, Świeciechowie. Zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności dzieci, wyrównujące deficyty wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematyczno przyrodniczej oraz korygujące wady postawy skierowane są do uczniów klas I-III.

Na realizację projektu pozyskano kwotę : 219.236,00 zł.  Projekt będzie realizowany do końca czerwca przyszłego roku.

indywidualizacja

Powrót