Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012

01-09-2011

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012 w Gminie Annopol odbyła się 1 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Świeciechowie. Rozpoczął się zatem dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców kolejny rok pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Najważniejszym wyznacznikiem rozwoju annopolskiej oświaty są wyniki uczniów z egzaminów, sprawdzianów a także różnego rodzaju konkursów i zawodów sportowych. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z terenu gminy zajmowali medalowe miejsca w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. Te wszystkie sukcesy to przede wszystkim wielka zasługa nauczycieli, którzy motywują swoich wychowanków do efektywnej pracy.

Zaangażowanie pedagogów wspierane  jest przez organ prowadzący szkoły, a więc  Gminę Annopol.  Ażeby szkoła była przyjazna i bezpieczna należy w nią inwestować i stale podnosić jej walory estetyczne.

W okresie wakacyjnym udało nam się dokonać remontu kolejnego budynku szkolnego. Po budynkach szkół w Grabówce, Kosinie i Annopolu wyremontowanych w ostatnich dwóch latach jest to trzecia placówka oświatowa, która zmienia swój wygląd. Dokonana została wymiana dachu na kwotę 86 tys. zł. a w najbliższym miesiącu zostanie wykonana elewacja zewnętrzna budynku na kwotę 84 tys zł.  Remontowane jest również boisko przy szkole. Środki na ten cel pochodzą  z  funduszu sołeckiego wsi.

W sierpniu otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że wniosek który składaliśmy w ramach 0,6% rezerwy oświatowej na wymianę okien w Publicznej Szkole Podstawowej  w Opoce został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu w najbliższych miesiącach zostaną wymienione okna na kwotę 20 tys. zł. z czego 10 tys. zł. to wkład własny gminy.

Gmina wspiera również szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. W bieżącym roku przekazano 15 tys. zł. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowie  prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi Borów na remont dachu na budynku szkoły.

Inwestować można na różny sposób. Najbardziej wymiernym sposobem inwestycji w szkołach jest inwestycja w ucznia i jego rozwój. Dlatego też w  bieżącym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol prowadzone będą zajęcia   w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego dziecka" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt przewiduje realizację zajęć edukacyjnych rozwijających zdolności dzieci, wyrównujących deficyty wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematyczno przyrodniczej, korygujących wady postawy oraz rozwijających zdolności wokalno-taneczne u  uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Na realizację projektu pozyskano kwotę: 219.236,00 zł., z tego ponad 150 tys. zł. na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Projekt będzie realizowany do końca czerwca przyszłego roku.

Rok szkolny 2011/2012 na pewno przejdzie do historii naszego miasta. Od tego roku bowiem najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją edukację w nowym budynku przedszkola. Inwestycja kosztować będzie samorząd ok.  4.450.000, 00 zł.   W tym roku uwzględniając  oczekiwania rodziców, ich zainteresowanie edukacją przedszkolną utworzona została dodatkowa grupa dla młodszych dzieci.

Wszystkie nasze działania mają na celu podniesienie jakości pracy w szkołach, co przekłada się na efekty nauczania i rozwój uczniów. Dzięki temu szkoła oprócz miejsca obowiązkowej nauki, staje się  miejscem do którego przychodzi się  z przyjemnością.

Z okazji nowego roku szkolnego życzymy uczniom jak najlepszych ocen i wielu sukcesów; rodzicom jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych postępów; nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej.

Za 10 miesięcy znowu wakacje...

Powrót