Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Długopis na kartce papieru

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej

13-07-2012

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 18 lipca 2012 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu, odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Annopolu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4  Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
b) zmian w budżecie gminy na 2012 rok
c) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa,
d)ustalenie stawek procentowych opłaty adiacenckiej
e) wystąpienie ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy"
6.     Wolne wnioski i informacje,
7.     Zamknięcie obrad sesji.

Protokół obrad XVII sesji do wglądu w biurze Rady i

ZałącznikiProjekty uchwał XVIII sesji

Powrót