Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - sierpień 2012 r.

16-07-2012

Przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie 2012 r.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Annopolu pok. nr. 10 w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. Do wniosku należy dołączyc faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2012 r. wynosi 0,95 zł od litra zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 87, zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Miejskim w Annopolu pok. nr 10 oraz poniżej.


Załączniki

Powrót