Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zakończenie realizacji projektu

18-07-2012

W szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol zakończyły się zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego dziecka" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Zajęcia realizowane były od września 2011 roku do maja 2012 r.
W ramach projektu odbyło się łącznie 1152 godziny zajęć w tym: zajęć wyrównawczych w czytaniu i pisaniu - 352 godziny; zajęć wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych - 352 godziny; zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów zdolnych  - 192 godziny; zajęć dla uczniów zdolnych polonistycznie - 32 godziny; zajęć wokalno-tanecznych - 64 godziny; zajęć z gimnastyki korekcyjnej - 160  godzin. Na zakończenie ralizacji projektu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Zaplanowane rezultaty nie tylko zostały osiągnięte, ale znacznie przekroczyły założenia. Wzrosły umiejętności dzieci biorących udział w projekcie zakresie poprawnego czytania u 100% uczestników, umiejętności taneczno wokalne u 100% uczestników oraz umiejętności samokontroli i korekcji postawy u 97% uczniów. Wzrosła również wiedza uczestników projektu: z zajęć dla uczniów z trudnościami matematyczno -przyrodniczymi u 84% uczestników, z zajęć dla uczniów zdolnych w zakresie matematyczno - przyrodniczym u 53% oraz z zajęć dla  uczniów zdolnych polonistycznie u 100% uczestników.
Wymiernym efektem projektu są zakupione dla szkół pomoce dydaktyczne i wyposażenie na kwotę 135 122,00 zł.  Wartość całego projektu wyniosła 206 136,20 zł.
Powrót