Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie warsztatowe nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024

15-05-2018

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu o nazwie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Annopola, Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu, Przewodnicząca i członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komendant Komisariatu Policji w Annopolu, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przewodniczący Rady Osiedla Annopol I, Prezes Zarządu spółdzielni socjalnej, osoby starsze oraz młodzież. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze problemy społeczne gminy, określono cele strategiczne, których realizacja w bliskiej perspektywie czasowej będzie zmierzać do procesu naprawczego negatywnych zjawisk na terenie Gminy. Ustalono również obszary priorytetowe, szczegółowe cele operacyjne oraz zadania z nich wynikające.
 
Nowy dokument strategiczny pozwala na tworzenie lokalnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę sytuacji życiowej rodzin, integrację oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców. Umożliwi współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.
 
Koordynatorem prac nad Strategią jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.
Powrót